Rzuć palenie
z NiQuitin Mini

Teraz jest sposób, żeby pozbyć się nałogu. NiQuitin Mini pomogą Ci rzucać po jednym papierosie. Zawsze kiedy chcesz. Na Twoich własnych zasadach. Każdy niewypalony papieros to Twój sukces. Tabletki do ssania NiQuitin Mini są małe, dykretne i szybkie. Błyskawicznie dostarczają maksymalną dawkę terapeutycznej nikotyny.