Testu Oceny POChP

Niniejszy test pomoże Tobie i pracownikom służby zdrowia ocenić wpływ POChP
(przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) na Twoje samopoczucie i codzienne życie.

Udzielone odpowiedzi i uzyskany wynik pomogą Tobie i pracownikom służby zdrowia osiągnąć skuteczność w leczeniu POChP i uzyskiwać jak najlepsze efekty terapii.
Wynik testu możesz wyliczyć, zaznaczając pola z punktami, test sam zliczy osiągnięty wynik. Wypełnienie testu nie zastępuje wizyty u lekarza i nie stanowi diagnozy lekarskiej. Wynik testu należy skonsultować i omówić bezpośrednio z lekarzem.
W każdym wierszu należy zaznaczyć pole najlepiej opisujące Twoją obecną sytuację. Na każde pytanie prosimy udzielić tylko jednej odpowiedzi.

drukuj test
drukuj test

1. Jak często kaszlesz?

Kaszlę cały czas
Nigdy nie kaszlę

2. Czy Twoje oskrzela i w jakim stopniu są wypełnione plwociną (śluzem)?

Moje oskrzela są całkowicie wypełnione plwociną (śluzem)
W ogóle nie mam zalegania plwociny (śluzu) w oskrzelach

3. Czy odczuwasz, a jeżeli tak to jak silny ucisk w klatce piersiowej?

Odczuwam silny ucisk w klatce piersiowej
W ogóle nie odczuwam ucisku w klatce piersiowej

4. Czy masz zadyszkę w czasie wchodzenia pod górę lub wchodzenia po schodach na półpiętro?

Mam silną zadyszkę, gdy idę pod górę lub wchodzę po schodach na półpiętro
Nie mam zadyszki, gdy idę pod górę lub wchodzę po schodach na półpiętro

5. Czy masz problemy z wykonywaniem czynności w domu?

Mam bardzo duże trudności z wykonywaniem wszelkich czynności w domu
Nie mam żadnych trudności z wykonywaniem jakichkolwiek czynności w domu

6. Jak się czujesz, pomimo choroby płuc, wychodząc z domu?

Z powodu choroby płuc, wychodząc z domu, czuję się bardzo niepewnie
Pomimo choroby płuc, wychodząc z domu, czuję się pewnie

7. Czy sypiasz dobrze?

Z powodu choroby płuc sypiam źle
Sypiam dobrze

8. Czy masz energię do działania?

Nie mam w ogóle energii do działania
Mam dużo energii do działania
drukuj test
drukuj test

Skopiuj link do swojego indywidualnego testu